Общи условия за ползване на slavichairbg.com

Този уеб сайт се управлява от Luxe Slavic & Russianhair. Навсякъде в сайта термините „ние“, „нас“ и „наши“ се отнасят до Luxe Slavic & Russian hair. Luxe Slavic & Russian hair предлага този уеб сайт, включително цялата информация, инструменти и услуги достъпни от този сайт, на потребителя при условие, че приемете всички посочени тук условия, правила и обяснения.

Чрез посещение на нашия сайт и/или закупуване на нещо от нас вие се ангажирате с нашата „услуга“ и се съгласявате да спазвате следните условия („Общи условия“), включително тези допълнителни условия и правила посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия важат за всички потребители на сайта, включително и потребители, които са доставчици, клиенти, търговци и/или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия преди да използвате нашия уеб сайт или да пазарувате от него. С достъпа или използването, на която и да е част от сайта вие се съгласявате с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с посочените Общи условия, то не можете да пазарувате от нашия уеб сайт.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин също са предмет на Общите условия.

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заместваме някоя част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и/или промени в нашия уебсайт. Ваше задължение е периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаването на използването или достъпа до уебсайта след публикуването на всички промени по Общите условия представлява приемане на тези промени.

Информация за връзка

Въпросите относно Общите условия трябва да ни изпратите през контактната форма на тази страница .

Ние си запазваме правото да откажем услугата на всеки клиент и по всяко време поради наличието на основателна за това причина.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате някоя част от онлайн магазин Luxe Slavic & Russian hair. Това условие важи и за използването на онлайн магазин Luxe Slavic & Russian hair или друг контакт на уеб сайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас.

Заглавията, използвани в настоящото споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или по друг начин да се отразят на тези условия.

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт се предоставят само за обща информация и не трябва да се разчитат на тях или да се използват като единствена основа за вземане на решения, без да се обмислят първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.

Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че ваша отговорност е да наблюдавате промените в нашия сайт.

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Ние си запазваме правото по всяко време да променим или прекратим онлайн магазина (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.

Ние няма да носим отговорност пред Вас или трета страна за промяна, промяна на цената, спиране или прекратяване на онлайн магазина.

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или обмен само съгласно правилата ни за връщане.

Направихме всичко възможно, за да покажем колкото е възможно по-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на който и да е цветен монитор ще бъде точен.

Ние си запазваме правото, но не сме длъжни да ограничаваме продажбите на нашите продукти или Услуги на никое лице, географски регион или юрисдикция. Ние можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или ценообразуване на продукти подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по преценка на нас. Ние си запазваме правото да преустановим всеки продукт по всяко време. Всяко предложение за продукт или услуга, направени на този сайт, е невалидно, когато е забранено.

Ние не гарантираме, че качеството на всички продукти, услуги, информация или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговаря на вашите очаквания, както и , че ще бъдат коригирани всички грешки в Услугата.

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която сте направили с нас. Възможно е по свое усмотрение да ограничим или да анулираме закупените количества на даден клиент . Тези ограничения могат да включват поръчки направени от или под една и съща клиентска сметка и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че извършим промяна или отмяна на поръчка може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с вас на имейла и/или телефонния номер, които са предоставени в момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме нареждания, които по наше мнение, изглежда се поставят от дилъри, дистрибутори.

С настоящите Общи условия вие приемате да предоставите текущи, пълни и точни данни за покупките и сметките за всички покупки, направени в нашия магазин. Приемате да актуализирате своевременно профила си и друга информация, включително имейл адреса си, за да можем да финализираме поръчката Ви и да се свържем с Вас ако е необходимо.

За повече подробности, моля, прегледайте правилата ни за връщанията.

Понякога може да има информация на нашия сайт, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продуктите, времето за транзит и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки.

Тези Общи условия и всякакви правила за работа публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата представляват пълното споразумение и разбирателство между вас и нас и уреждат използването на Услугата от вас, заменяйки всички предварителни или едновременни споразумения, съобщения и предложения, независимо дали са устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само предишни версии на Общите условия).

Всякакви неясноти при тълкуването на настоящите Общи условия не трябва да се тълкуват спрямо съставителя.